VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG MINH - KHÁC BIỆT - THÂN THIỆN

Triết lý Kinh doanh

  • Ứng dụng công nghệ Thông minh hóa và Đơn giản hóa dịch vụ
  • Khác biệt về mô hình kinh doanh
  • Thân thiện, đơn giản và dễ tiếp cận, sử dụng

Giá trị cốt lõi

  • Chúng tôi sống tại địa phương
  • Trách nhiệm của nhà cung cấp
  • Tinh thần phục vụ
  • Liên tục cải tiến

BAN ĐIỀU HÀNH - BOARD DIRECTOR

Chúng tôi đã có trên 100+ khách hàng trên Toàn quốc với số lượng sản phẩm cung cấp và vận hành trên 500+.

Mọi lúc - Mọi nơi - Thân thiện - Khác biệt
Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách
lƯU DUY THÁI
Technical Manager
Thaild@mss.vn
Chúng tôi cam kết mang đến những giá trị đích thực cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm
VŨ TUẤN VIỆT
CEO
vietvt77@gmail.com

GROUP COMPANY

We are belong to group company (MSS, Tinhquang Market, LCU School, MHD School)